กีฬาและสัญชาติ

กีฬาและสัญชาติ

ตั้งแต่การสร้างความสามัคคีทางสังคม การสร้างวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ร่วมกันของเรา และการสร้างชุมชนระดับชาติและระดับนานาชาติ กีฬาสามารถส่งผลต่อจิตใจของชาติได้ แล้วกีฬาจะถูกนำมาใช้เพื่อสร้างพลเมืองที่มีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพได้อย่างไร?เมื่อคิดถึงกีฬาและการพัฒนา เราต้องนึกถึงกลยุทธ์การสร้างชาติด้วย ซึ่งสร้างความสามัคคีระหว่างชุมชนมากขึ้น เพื่อที่แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ความแตกต่างของสมาชิกในสังคม เราสามารถมุ่งเน้นไปที่ค่านิยมและวัฒนธรรมร่วมกันของเรา เราสามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและทำให้ชีวิตดีขึ้นสำหรับผู้คนโดยการมุ่งเน้นไปที่ความสามัคคีในสังคม

กีฬาเป็นเครื่องรวมกัน

ชาวแคนาดาหลายคนจำการวิ่งผลัดคบเพลิงก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2010 ที่แวนคูเวอร์ การที่พลเมืองของเราสนับสนุนนักกีฬาและเมืองแวนคูเวอร์ในฐานะทูตประจำชาติของเราในประชาคมระหว่างประเทศ การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทำให้แคนาดาใกล้ชิดกันมากขึ้น จากเกมเหล่านี้ ตอนนี้เรายังมีถุงมือสีแดง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในชาติและความรักที่เรามีต่อแคนาดา

กีฬาเชื่อมโยงผู้คนจากทุกพื้นเพในประเทศที่มีความหลากหลายของเรา สร้างความรู้สึกของชุมชนและความเป็นเจ้าของที่ยึดมั่นมากขึ้น กีฬาสามารถใช้เพื่อสร้างความสามัคคีทางสังคมระหว่างพลเมืองของตนและสร้างพลเมืองที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น กีฬาสามารถช่วยสอนพลเมืองให้มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติโดยแสดงให้ทุกคนเห็นว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองกีฬาเป็นหนึ่งเดียวทั้งชุมชนระดับชาติและชุมชนระหว่างประเทศ การทูตกีฬาระดับรากหญ้าเป็นเครื่องมือสำคัญที่เราสามารถใช้ข้ามพรมแดนเพื่อช่วยสร้างชุมชนโลกที่เป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้น ในโลกปัจจุบัน เราเป็นพลเมืองโลกมากเท่ากับที่เราเป็นพลเมืองของประเทศเราเอง

กีฬาและสัญชาติที่มีประสิทธิภาพ

กีฬายังสามารถใช้เพื่อสอนความรับผิดชอบในการเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพ การเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพสามารถกำหนดได้ว่าเป็นบุคคลที่ให้หรือสนับสนุนชุมชนของตนอย่างมีความหมาย ซึ่งอาจเป็นคนที่อาสาสมัครในสิ่งที่พวกเขาสนใจ สอน ฝึกสอน หรือมีส่วนร่วมในชุมชนของตน ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเป็นอาสาสมัครหรือบริจาคเพื่อการกุศลได้เนื่องจากสถานการณ์ของแต่ละคน พลเมืองที่มีประสิทธิภาพยังทำสิ่งต่างๆ เช่น ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง เมื่อคุณเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบที่คุณต้องทำให้สำเร็จเพื่อให้แน่ใจว่าชุมชนมีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตชีวา

การเป็นพลเมืองหมายความว่าคุณมีสิทธิ สิทธิพิเศษและความรับผิดชอบ ทุกคนมีบทบาทในการสร้างผู้อื่นและชุมชนของเราเพื่อให้พวกเขาทำงานสำหรับทุกคนกีฬาปลูกฝังการเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพโดยการปลูกฝังค่านิยมของการเคารพ ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ และมิตรภาพ ให้กับคนหนุ่มสาวทั่วโลก โดยการสอนค่านิยมเหล่านี้ เราสามารถสอนนักกีฬารุ่นเยาว์ถึงความสำคัญของการดูแลชุมชนของคุณและตอบแทนชุมชนในทุกวิถีทางที่คุณทำได้กีฬาเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติแคนาดามีกีฬาประจำชาติสองรายการ ที่รู้จักกันดีที่สุดคือฮ็อกกี้และที่รู้จักกันน้อยกว่าคือลาครอส มีระบุไว้ใน พระราชบัญญัติกีฬาแห่งชาติ ของแคนาดา Long มีฮอกกี้

เป็นสัญลักษณ์ของประเทศแคนาดาทั้งในประเทศและต่างประเทศ นี่เป็นตัวอย่างว่ากีฬาสามารถเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติได้อย่างไร แต่ทำไมต้องจำกัดสัญลักษณ์ประจำชาติของเราไว้เป็นกีฬาประเภทเดียว? หลายประเทศมีกีฬาที่เป็นทางการ กีฬาฝังแน่นในวัฒนธรรมของเราทั่วโลก กีฬาช่วยแบ่งปันวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเรากับผู้อื่นทั่วโลก มันเป็นส่วนสำคัญของกรอบความคิดร่วมกันของเราที่จะมารวมตัวกันและเฉลิมฉลองให้กับประเทศของเราในขณะที่เราดูประเทศของเรามารวมกันในกิจกรรมเช่นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

credit : dublinscumbags.com duloxetinecymbalta-online.com eighteenofivesd.com fivefingeronline.com fivefingersshoesvibram.com fivefingervibramshoes.com fivehens.com fivespotting.com galleryatartblock.com goodbyemadamebutterfly.com